fbpx
ZaStudenta предлага на своите клиенти качествена изработка на реферати, курсови, дипломни работи, магистърски тези, есета и казуси по индивидуални поръчки в най-различни области, които можете да откриете систематизирани в таблицата по-долу.
При разработването на темите спазваме следните стандарти:  
      –  Размер на шрифта Times New Roman 14
      –  Междуредие 1,5
      –  Приблизително 30 реда с по 60 знака на страница  
      –  Подреден текст от двете страни
      –  Разстоянието от границите на листа до границите на текста от всички страни е 25 мм
Темите, които изискват формули – статистика, счетоводство, финанси, математика и т.н., се използва задължително Equation Editor инструмента на Microsoft Word, Solver на Excel или IBM SPSS.
Всяка една тема може да бъде изработена в желания от клиента срок. С малки изключения, като дипломни работи и магистърски тези, се приемат поръчки дори и за 6 часа. Можете да поръчате вашата тема тук.
Нашата цел е да предоставим най-добрата възможна услуга на всеки – Вашият успех е наш приоритет !